Chcąc profesjonalnie zaaranżować miejsce w firmie pod serwerownię nie wystarczy wydzielić przestrzeni w pomieszczeniu informatyka. Należy zrozumieć iż na proces powstawania serwerowni składa się bardzo dużo czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Od projektu

Przez budowę

Po wdrożenie

1 Etap

Zapoznanie się z potrzebami i wymaganiami klienta

To Państwo muszą sprecyzować swoje potrzeby i oczekiwania, my natomiast zaproponować najkorzystniejsze rozwiązanie przy wykorzystaniu obecnego poziomu zaawansowania technologicznego.

2 Etap

Przeprowadzenie audytu

Przeprowadzenie oceny ryzyka i stopnia dostępności pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię.

Dokonanie analizy systemu zasilania i chłodzenia oraz dokonanie obliczeń, które pozwolą na rozmieszczenie wszystkich elementów w taki sposób, aby uzyskać jednakowe warunki nie tylko w szafach znajdujących się w bezpośredniej bliskości klimatyzatora, ale we wszystkich urządzeniach znajdujących się w pomieszczeniu.

3 Etap

Przedstawienie projektu wstępnego i specyfikacji

Mimo przeprowadzenia audytu i określenia swoich wymagań pragniemy aby Państwo czynnie uczestniczyli w powstawaniu projektu. Chcemy aby projekt był dostosowany tylko i wyłącznie pod standardy i potrzeby Państwa firmy.

4 Etap

Wyposażenie

Dobranie odpowiednich podzespołów i oprogramowania. Rekomendujemy urządzenia i oprogramowanie tylko i wyłącznie renomowanych producentów.

5 Etap

Przystosowanie pomieszczenia

Rozpoczęcie przystosowywania pomieszczenia pod określone standardy, od okablowania przez odpowiednio przygotowaną podłogę i system klimatyzacji zgodnie z założeniami przedstawionego projektu.

6 Etap

Instalacja

Instalacja wszystkich systemów i podzespołów.

Konfiguracja oprogramowania, ustawienie backupów w celu pełnej automatyzacji.

Instalacja zostanie wykonana przez zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

7 Etap

Audyt końcowy

Ponowne przeprowadzenie audytu w celu sprawdzenia czy produkt finalny w pełni spełnia założenia projektowe.