Audyty mają na celu sprawdzenie pod kątem wydajności, poprawności i legalności rozwiązań funkcjonujących na co dzień w przedsiębiorstwie.

Szybkość rozwoju technologii jak i rosnące potrzeby klientów wymuszają wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych opartych o najwyższe światowe standardy w praktyce.

Sprawdzenie

Rekomendacja

Wdrożenie

W ramach usługi audytu naszym klientom oferujemy:

  1. 1 Określenie wymagań, dla których robiony jest audyt.
  2. 2 Sprawdzenie istniejącej infrastruktury.
  3. 3 Sprawdzenie zainstalowanego oprogramowania.
  4. 4 Porównanie zainstalowanego oprogramowania z posiadanymi przez klienta licencjami.
  5. 5 Sprawdzenie, czy istnieją procedury bezpieczeństwa i czy są stosowane.
  6. 6 Sprawdzenie, czy istnieją ogólne procedury IT i czy są stosowane.
  7. 7 Porównanie infrastruktury /licencji/sprzętu/procedur z wymaganiami klienta.
  8. 8 Zalecenia i rekomendacje.