Rozmowy przez internet „na miasto / na świat” mogą być realizowane za pośrednictwem centralki VoIP ale również zwykłej centralki cyfrowej czy hybrydowej.

Wdrożenie VoIP polega na instalacji centrali wewnętrznej, aparatów telefonicznych bądź aplikacji komputerowej służącej jako aparat telefoniczny.

Plan przykładowego wdrożenia:

1 Etap

Rozpoczęcie wdrożenia

Projektowanie

Tworzenie

Planowanie

2 Etap

Testy

Ten etap w pełni poświęcony jest testom wydajnościowym istniejącej sieci teleinformatycznej. Mają one na celu sprawdzenie, czy wdrożenie telefonii VoIP nie spowoduje zakłóceń w pracy komputerów. Jeżeli okaże się to konieczne klient otrzymuję propozycję modernizacji istniejącej sieci LAN.

 • wymiana elementów aktywnych
 • wymiana okablowania
 • konfiguracja logiczna sieci
 • instalacja nowej sieci
3 Etap

Rozwiązanie

Kolejnym krokiem jest wybór konkretnego rozwiązania które będzie dobrane w oparciu o uzyskane w poprzednich etapach informacje. Rekomendujemy następujące centrale sprzętowe:

Charakteryzują się one większą niezawodnością, wsparciem i standaryzacją niż inne ogólnodostępne centrale programowe. Za pomocną centrali VoIP można realizować wszystkie funkcje centrali abonenckiej, np.:

 • Przekierowania numerów wewnętrznych/zewnętrznych
  (na żądanie lub po określonej ilości dzwonków dzwoniący jest przekierowany na inny numer wewnętrzny/zewnętrzny)
 • Układy sekretarsko-dyrektorskie
 • Skrzynki głosowe
 • Logowanie użytkownika
  (użytkownik po zalogowaniu się na dowolnym aparacie lub aplikacji, ma swój numer wewnętrzny, swoje skróty, numery domyśle, etc)
 • Ustalanie uprawnień
  (telefonowanie do wszystkich lub wybranych numerów wewnętrznych lub zewnętrznych lokalnych, strefowych, komórkowych, światowych, etc)
 • Obniżanie kosztów przez automatyczny wybór połączenia zewnętrznego
  (bramka GSM, preselekcja operatora, etc)

Po implementacji rozwiązania następują kolejne testy. Klient uczestnicząc aktywnie w tworzeniu rozwiązania ma pewność iż wszystkie jego uwagi zostają uwzględniane na bieżąco, oczywiście po przeanalizowaniu ewentualnej możliwości ich realizacji.

4 Etap

Szkolenie

Ostatnim bardzo ważnym elementem jest szkolenie personelu z obsługi centrali i aparatów.

5 Etap

Usługi dodatkowe w realizowane w ramach Centrali VoIP

Na życzenie klienta świadczymy usługę utrzymania centrali (zmiany konfiguracji, dodawanie/usuwanie numerów, zmiana użytkowników, planów taryfowych, uprawnień, etc) zarówno na zasadzie opłaty stałej lub opłaty jednorazowej od wykonanej usługi.