Istotne jest rozdzielenie 2 obszarów automatyki w produkcji:

Monitoring

  • Monitoring parametrów linii/urządzeń, dzięki któremu mamy możliwość sprawdzenia np. prędkości przesuwu taśmy, prędkości obrotowych silników, temperatury silników, urządzeń czy prędkości prowadnic. Dzięki pomiarowi takich parametrów jak temperatura i prędkość obrotowa silnika elektrycznego, możemy przewidzieć jego awarię. Sytuacja w której przy stałej prędkości przesuwu taśmy widzimy wzrost prędkości obrotowej silnika jest sygnałem awarii systemu napędowego.
  • Kontrola procesu polegająca na mierzeniu dodawanych składników i parametrów uzyskanego produktu

Automatyzacja

  • Zastosowanie odpowiednich, sterowanych automatycznie mechanizmów dozujących, lub wykonujących inne czynności, na podstawie napisanych programów.

Przykładem może być np. dobieranie optymalnego składu mieszanki na podstawie otrzymywanych wartości odczynników, ustalanie czasu pasteryzacji na podstawie różnic temperatur.

Przy rozwiązaniach w których automatyzuje się procesy produkcyjne najlepiej korzystać z gotowych składników takich jak na przykład SCADA. Jest to rozwiązanie które umożliwia implementację wieloetapową. Na początek może zostać wykonany tylko monitoring a w następnych etapach możemy rozbudować funkcjonalność o na przykład sterowanie urządzeniami czy wizualizacje procesu.

Każdy projekt przygotowywany jest za każdym razem indywidualnie. Państwo uczestniczą w procesie tworzenia rozwiązania przez cały czas. Mimo indywidualności wszystkie projekty posiadają część wspólną. Tą częścią wspólną są minimum 3 spotkania/wizyty które pozwolą nam poznać państwa oczekiwania względem projektu.

Wstępna

Podczas pierwszej wizyty ustalana jest ogólna koncepcja projektu, zakres prac oraz następuje kontakt z inżynierem procesu po stronie klienta.

Na podstawie zgromadzonych informacji przedstawiany jest wstępny projekt który zawiera informacje takie jak między innymi – ilość punktów pomiarowych, ogólną architekturę systemu, możliwości raportowania, a w przypadku automatyzacji również omawiane jest sterowanie.

Klient uczestnicząc w procesie powstawania projektu musi dostarczyć plany obiektu, istniejącej infrastruktury sieciowej, posiadane sterowniki i urządzenia które mają być monitorowane/sterowane.

Analityczna

Druga wizyta to analiza wstępnego projektu. W tym momencie klient może przedstawić wszystkie swoje uwagi które po konsultacjach ze specjalistami zostaną uwzględnione w projekcie bądź przy podaniu racjonalnych argumentów odrzucone. Podawane są również informacje do których urządzeń można zastosować monitoring/sterowanie bezpośrednio, które wymagają dodatkowych sterowników a które należy wymienić. Podczas tej wizyty następuje również wybór narzędzi zbierania danych i raportowania.

Końcowa

Po zebraniu informacji, przeanalizowaniu schematów i konsultacjach z klientem następuje przedstawienie ostatecznego projektu uwzględniającego wszystkie zaakceptowane poprawki podczas trzeciej wizyty. Projekt będzie zawierał konkretny model rozwiązania, który będzie gotowy do wdrożenia, łącznie ze schematami oraz wyceną.